זוכרים את מלאכי ויצחקי ז"ל, עושים טוב לאחר
אראל סג"ל