"המנכ"ל של קשת אשם בתופעת אופירה - ברקוביץ'"
זהבי עצבני