"אני לא מבקשת לאנשים להצביע לי כי אני אישה"
ינון מגל ובן כספית