"טובי התסריטאים במצרים יכולים לעשות מזה סרט"
גלעד שלמור ודורון הרמן