"למכבי יש תקציב יותר גבוה מאשר לקבוצה הנורבגית"
ספורט