"מתי נפסיק לשתוק לכפייה הדתית?"
ינון מגל ובן כספית