"מעדיפים עכברת בגולן או קדחת הנילוס בבית?"
בן כספית ואריה אלדד