"קצין מודיעין משבץ סוהרות באגפים של האסירים בכדי להשיג שקט תעשייתי"
אראל סג"ל