"לאלאור היו חמש גרסאות והן בסופו של דבר נדחו"
בן כספית ואריה אלדד