"שמחתי לשמוע אותו מדבר ומחויב לשתי מדינות"
ינון מגל ובן כספית