"הנהלת הבורסה בתל אביב בצעדים מתקדמים להנפקת בורסה לציבור"
איפה הכסף