"האם אפשר לקבל דו"ח בתוך חנייה בבית חולים?"
יורם שפטל