"הוא מייצג תופעה ואנחנו רואים אותה גם בבחירות"
ניסים משעל