21 זיכויים ביום אחד - והמצלמות תמשכנה לתעד
בן כספית ואריה אלדד