השר החליט: עודפי הביטוח הלאומי לא יועברו לאוצר
איפה הכסף