"לא רק שאני לא מופתעת מהנתון אלא שהוא מאשש את דברינו"
סיון כהן