"הרגולציה לא מיישרת קו עם השינויים והתקדמות הטכנולוגיה"
סיון כהן