"אני לא מוכן ככה, אל תפריעי לי!"
מועדון ארוחת הבוקר