"אנחנו נאלצים לעבוד בשבת רק בלי עובדים יהודים"
בן כספית ואריה אלדד