"עניין האופניים החשמליים מצריך רגולוציה מחמירה"
ינון מגל ובן כספית