"מאז שלבני יש אופניים חשמליים - אני הרבה פחות רגועה"
גיא פלג