המירוץ לראש רשות שוק ההון, היישורת האחרונה
איפה הכסף