"המשפחה בטוחה: החקירות נועדו לשחרר את הנהג הפוגע"
סיון כהן