"הוא בכלל לא השתמש באופנוע במהלך מעשי השוד"
איפה הכסף