בכירה במשרד הבריאות: "אין לי דבר בעד הזיהום בחיפה או נגדו"
מועדון ארוחת הבוקר