"המחבל בישראל לא נכנס למאסר, אלא לבית הבראה"
גיא פלג