"לא אשב בממשלה עם נתניהו תחת כתב אישום נגדו"
ניסים משעל