'הגננת': "עיבוד אמריקאי בפרופיל גבוה לסרט ישראלי"
איריס קול