"נפל לי הסבון, התכופפתי להרים ופתאום - אויי"
מועדון ארוחת הבוקר