"יש לי בראש תקליט שאומר לי: את לא טובה"
בראייה אחרת