"לא יתכן שמחנכים יחתרו תחת ערכי יסוד של מדינת ישראל"
אראל סג"ל