"כולם התחילו לרוץ, זה היה מחריד"
מועדון ארוחת הבוקר