"המשטרה גרועה, אבל לא הייתי מאשים אותה הפעם"
יורם שפטל