נמצאו הפתרונות למצב בין ישראל לפלסטינים?
ינון מגל ובן כספית