"יש חברות גדולות שמעוניינות לעזור"
ינון מגל ובן כספית