"הם נלחמו להביא את בני לקבורה - כעת אני נלחמת עבורם"
ינון מגל ובן כספית