"טסנו על חשבון חברת 'בואינג' - מה זה משנה באיזו מחלקה ישבתי?"
אראל סג"ל