"היורה הגיע לפה במכוון כדי לפגוע ביהודים"
אילה חסון