"כשליצמן נכנס לתפקיד, הוא קיצץ בהפעלת חדר המיון"
ינון מגל ובן כספית