"החטיבה הפגינה מופעי שחיתות במשך שנים, והם רוצים להמשיך לפעול"
אראל סג"ל