העצרת השנתית לזכר רבין בסימן נאומי הפוליטיקאים
הקבינט