"מישהו זכה ואנחנו מחפשים אותו כבר מחודש מאי"
הקבינט