מה היה סדר העדיפויות שקבע יצחק רבין ז"ל?
איפה הכסף