"לא נסכים לחזית בין משפחת גולדין לצבא"
בן כספית ואריה אלדד