"הסיגד הוא חג של כל בית ישראל וממש לא רק של האתיופים"
תחשבו טוב