"איפה העדר? איפה האוטומטיות שכולם מדברים עליה?"
איריס קול