ההתבטאות, ההתנצלות - וכעת גם ההשעייה
ינון מגל ובן כספית