"פעם עשיתי לעצמי חור בעור התוף"
מועדון ארוחת הבוקר