ילדנו לא ילכו לבית הספר עד שיזיזו את האנטנה
גיא פלג