"'מחיר למשתכן' השפיעה על מפת ביקושי הנדל"ן"
אלון גל